OFERTA DE EMPREGO

 acceso al buscador      


Conta Ingreso Taxas: Caixanova 2080-0252-13-0040247978    
   OFERTA DE EMPREGO       TIPO       ESTADO    DOCUMENTOS
Unha (1) praza de condutor especialista de maquinaria de obras públicas. Interino Proceso Aberto ver documentos
Dúas (2) prazas de operarios de canceiras para a canceira da Rúa Laboral Temporal Proceso Aberto ver documentos
Unha (1) praza de operario de canceiras para a canceira da Baixa Limia. Laboral Temporal Proceso Aberto ver documentos