OFERTA DE EMPREGO

 acceso al buscador      


Conta Ingreso Taxas: Caixanova 2080-0252-13-0040247978    
   OFERTA DE EMPREGO       TIPO       ESTADO    DOCUMENTOS
Unha (1) praza de técnico especialista en xestión orzamentaria e contable, subgrupo A2, escala de administración xeral, subescala de xestión. Oposición libre Funcionario Proceso Aberto ver documentos
Dúas (2) prazas de Administrativo de administración xeral, subgrupo C1,escala de administración xeral, subescala administrativa. Concurso-oposición por promoción interna vertical. Funcionario Proceso Aberto ver documentos
Convocatoria para a contratación en réxime de interinidade e como persoal laboral temporal dun administrativo para o Consorcio de Augas de Valdeorras. Interino Proceso Aberto ver documentos
Procedimiento de elaboración y aprobación de las listas para contratación de personal laboral temporal y nombramiento de personal funcionario interino Laboral Temporal Proceso Aberto ver documentos