OFERTA DE EMPREGO

 acceso al buscador      


Conta Ingreso Taxas: Caixanova 2080-0252-13-0040247978    
   OFERTA DE EMPREGO       TIPO       ESTADO    DOCUMENTOS
Unha (1) praza de técnico especialista en xestión orzamentaria e contable, subgrupo A2, escala de administración xeral, subescala de xestión. Oposición libre Funcionario Proceso Aberto ver documentos
Dúas (2) prazas de Administrativo de administración xeral, subgrupo C1,escala de administración xeral, subescala administrativa. Concurso-oposición por promoción interna vertical. Funcionario Proceso Aberto ver documentos
Convocatoria para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun chófer-operario do lixo de relevos para a zona de Carballiño Interino Proceso Finalizado ver documentos
Convocatoria para a contratación en réxime de interinidade e como persoal laboral temporal dun administrativo para o Consorcio de Augas de Valdeorras. Interino Proceso Aberto ver documentos
Bases reguladoras de la convocatoria y del procedimiento de elaboración y aprobación de las listas para contratación de personal laboral temporal y nombramiento de personal funcionario interino Laboral Temporal Proceso Aberto ver documentos
Convocatoria para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun chofer-operario do lixo de relevos para a zona de Valdeorras. Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos
Convocatoria para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia de tres choferes-operarios de recollida selectiva. Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos
Convocatoria para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun chofer-operario do lixo de relevos para a zona da Limia Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos
Convocatoria para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun chofer-operario do lixo de relevos para a zona da Baixa Limia Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos
Convocatoria para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia de dous chóferes-operarios do lixo de relevos para a zona de Carballiño Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos
Convocatoria para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun chofer-operario do lixo de relevos para a zona de Santa Agueda Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos
Convocatoria para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun operario do lixo de relevos para a zona do Ribeiro Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos
Convocatoria para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun chofer para a brigada do Barco de Valdeorras Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos
Convocatoria para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun operario do lixo para lavacontenedores Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos