OFERTA DE EMPREGO

 acceso al buscador      


Conta Ingreso Taxas: Caixanova 2080-0252-13-0040247978    
   OFERTA DE EMPREGO       TIPO       ESTADO    DOCUMENTOS
Unha (1) praza de técnico especialista en xestión orzamentaria e contable, subgrupo A2, escala de administración xeral, subescala de xestión. Oposición libre Funcionario Proceso Aberto ver documentos
Dúas (2) prazas de Administrativo de administración xeral, subgrupo C1,escala de administración xeral, subescala administrativa. Concurso-oposición por promoción interna vertical. Funcionario Proceso Aberto ver documentos
Sorteo dos tribunais da Oferta de Emprego do 2013 Funcionario Proceso Aberto ver documentos
Unha (1) praza de Monitor deportivo especialista en clases de ciclismo interior, clases colectivas e monitor de sala de cardio e pesas para o Pazo dos Deportes Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos
Unha (1) praza de operario de limpeza viaria para Carballeda de Valdeorras Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos
Bases reguladoras de la convocatoria y del procedimiento de elaboración y aprobación de las listas para contratación de personal laboral temporal y nombramiento de personal funcionario interino Laboral Temporal Proceso Aberto ver documentos
Convocatoria para la contratación laboral temporal por el procedimiento especial de urgencia de un operario de recogida de la basura para O Ribeiro. Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos
Convocatoria para la contratación laboral temporal por el procedimiento especial de urgencia de un operario de recogida de basura para lavacontenedores. Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos
Convocatoria para la contratación laboral temporal por el procedimiento especial de urgencia de tres choferes-operarios de recogida selectiva. Laboral Temporal Proceso Finalizado ver documentos